Voorwaarden

Het krediet financiert de verplaatsingskosten, om zo de mobiliteit en de internationale contacten tussen onderzoeksgroepen te stimuleren.