Gedaan met laden. U bevindt zich op: Etikettering van voeding en landbouwproducten

Etikettering van voeding en landbouwproducten

Producten en verkopers van voedingsmiddelen moeten de klant correct informeren over voorverpakte voeding. Daarom moet het etiket zo veel mogelijk informatie over het voedingsmiddel bevatten, zonder de consument te misleiden.

Verplichte vermeldingen

Op de verpakking van voeding (bv. op eierdoosjes, schaaltjes met vis, gevogelte, varkens- of rundvlees) moeten een aantal verplichte vermeldingen(opent in nieuw venster) worden aangebracht, bijvoorbeeld:

  • de correcte naam van het product en de producent
  • de houdbaarheid:
    • uiterste gebruiksdatum ('te gebruiken tot' of TGT) = het product bederft snel, dus niet meer gebruiken na het overschrijden van deze datum
    • minimale houdbaarheidsdatum ('ten minste houdbaar tot' of THT) = mogelijk langer houdbaar, tenzij de verpakking beschadigd is of het product niet volgens de aanwijzingen is bewaard (bv. temperatuur)
  • de traceerbaarheid (lotnummer: belangrijk voor het terugroepen van producten)
  • de ingrediënten in dalende volgorde van gewicht
  • de nettohoeveelheid.

Op alle eieren die in Vlaanderen worden geconsumeerd, moet ook een van de vier codes voor houderijsystemen(opent in nieuw venster) staan die duidelijk maken hoe de legkippen gehuisvest zijn. De codes voor houderijsystemen gelden voor de hele Europese Unie.

Andere vermeldingen

Producenten en handelaars kunnen op vrijwillige basis andere vermeldingen aanbrengen, zoals de voederwijze van de dieren of de regionale oorsprong (bv. 'kippen met vrije uitloop', 'AA-melk'). Het aanbrengen van die vermeldingen gaat uit van een initiatief van een handelaar of een organisatie. De etikettering wordt daarom facultatief genoemd. De Vlaamse overheid erkent en controleert de bedrijven die dergelijke etikettering wensen toe te passen.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij of het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Taalgebruik

Op het etiket of op de verpakking moeten alle talen aanwezig zijn van de plaatsen waar het product verkocht wordt. Deze verplichting is opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht. Meer info over taalgebruik op etiketten(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.