Verrijkte parken

Konijnen zijn sociale dieren die voldoende ruimte nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te kunnen uitvoeren. Vleeskonijnen moeten daarom in groep in verrijkte parken gehouden worden. Een verrijkt park biedt meer plaats en heeft

  • matjes of een comfortabele bodem
  • plateaus waarop de konijnen kunnen springen of onder kunnen schuilen
  • tunnels
  • knaagmateriaal.

Wachtvoedsters (voedsters die na inseminatie niet drachtig blijken) en mannelijke fokkonijnen

Vanaf 1 april 2021 moet de minimale hoogte van het verblijf van deze dieren minstens 60 cm zijn.

Wachtvoedsters moeten kunnen beschikken over minstens 4500 cm² per dier, mannelijke fokkonijnen over 6000 cm² per dier.

Voedsters

Vanaf 1 januari 2025 moeten ook voedsters in verrijkte parken gehouden worden.

  • Iedere voedster moet minimaal moeten beschikken over 6000 cm².
  • De bovenzijde van het verblijf moet over minimaal 60 % van de grondoppervlakte open zijn.
  • De voedsters zullen tenminste tijdens een gedeelte van de voortplantingscyclus in groep moeten gehouden worden.

Het ILVO onderzoekt momenteel de meest optimale periode van de cyclus voor groepshuisvesting(opent in nieuw venster). De onderzoekers houden rekening met diverse factoren zoals het gedrag van de konijnen, eventuele verwondingen ten gevolge van onderlinge agressie en productieparameters. Het onderzoek loopt tot 2022. Aan de hand van de resultaten kan de precieze periode van de groepshuisvesting bepaald worden en zal de wetgeving aangevuld worden.