Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bedwelming in slachthuizen

Bedwelming in slachthuizen

Dieren die geslacht worden moeten zoveel mogelijk van lijden, stress of pijn worden gespaard. De bedwelming zorgt er voor dat de dieren snel het bewustzijn verliezen.

Algemene voorwaarden voor alle slachthuizen

De dieren moeten zoveel mogelijk van lijden, stress of pijn worden gespaard. De bedwelming zorgt er voor dat de dieren snel het bewustzijn verliezen. Deze toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot de dood is ingetreden.

De bedwelmingsmethoden die zijn toegestaan zijn vastgelegd in bijlage I van Verordening 1099/2009 bedwelmingsmethoden(PDF bestand opent in nieuw venster).

Alle dieren moeten verplicht bedwelmd worden voor de slacht.

Bijkomende voorwaarden voor runderen, kleine herkauwers, varkens en paarden

Dieren die niet kunnen lopen moeten ter plaatse bedwelmd en gekeeld worden. Het is verboden om ze naar de slachtplaats te slepen of te verplaatsen door middel van bijv. een rijdend platform.

Uitzondering: uitzonderlijk mag een dier na bedwelming over een korte afstand verplaatst worden, bijv. om te vermijden dat een dier moet gekeeld worden in een drijfgang of een wachthok tussen andere dieren.

Voorwaarde:

  • tussen de bedwelming en de keling mag er maximaal 15 seconden zitten
  • er moet geverifieerd worden dat de dieren geen tekenen van bewustzijn of gevoeligheid vertonen in de periode tussen het eind van het bedwelmingsproces en hun dood. Als dit toch het geval zou zijn, moeten de dieren opnieuw bedwelmd worden.

Als de toegepaste bedwelming de onmiddellijke dood veroorzaakt bijv. bij een elektrische kop-tot-lichaamsbedwelming, mogen de dieren wel verplaatst worden.

Onverdoofd slachten

Sinds 1 januari 2019 is het slachten van dieren zonder voorafgaandelijke verdoving verboden. Dit verbod kwam er na een debat in het Vlaamse Parlement in maart 2017 en werd unaniem door alle partijen goedgekeurd. Ook Wallonië keurde een verbod goed dat geldt vanaf 1 september 2019.