Gedaan met laden. U bevindt zich op: Limosa-aangifte

Limosa-aangifte

  • Bent u een werkgever en geeft u een werknemer een opdracht in België?
  • Bent u zelfstandige en komt u voor een opdracht naar België?

In beide gevallen moet u dat melden door de zogenaamde Limosa in te vullen. De Limosa-aangifte bevat een hoop informatie over de werknemer en de werkgever (arbeidsplaats, duur van de detachering, werkroosters, enz.). Na aangifte wordt meteen een ontvangstbewijs Limosa-1 afgeleverd.

Iedereen die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid en die tijdelijk en/of deeltijds in België komt werken, moet een meldingsbewijs Limosa-1 kunnen voorleggen aan zijn Belgische klant of opdrachtgever. Dat moet gebeuren voordat het werk begint.

Voorwaarden

Voor wie?

Limosa is bestemd voor werknemers die tijdelijk of deeltijds in België komen werken. Het gaat met andere woorden om:

  • werknemers
    • die gewoonlijk in een ander land dan België werken
    • die in een ander land dan België zijn aangeworven.
  • zelfstandigen die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komen uitoefenen, maar er niet permanent verblijven.

Er bestaan verschillende vrijstellingen(opent in nieuw venster) op deze algemene verplichting. Die hangen af van de redenen van de komst naar België en de duur van het verblijf.

Procedure

U moet het meldingsbewijs Limosa-1 kunnen voorleggen vóór het begin van het werk in België. Als de opdracht langer duurt dan oorspronkelijk was aangegeven, moet u een nieuwe aangifte indienen.

Een Limosa-aangifte invoeren, verlengen of annuleren doet u online.