Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doorlichting lokale klimaatplannen in binnen- en buitenland Burgemeestersconvenant

Doorlichting lokale klimaatplannen in binnen- en buitenland

In opdracht van het VEKA voerde VITO en KMGP een studie naar welke maatregelen uit lokale energie- en klimaatactieplannen effectief en vernieuwend zijn en breder kunnen worden uitgerold naar lokale besturen in Vlaanderen.

De studie

Met voorliggende opdracht onderzochten VITO en KMPG welke maatregelen uit lokale energie- en klimaatactieplannen effectief en vernieuwend zijn, en breder kunnen worden uitgerold naar lokale besturen in Vlaanderen.

Deze studie liep van 1 december 2021 tot 1 mei 2022 in opdracht van het VEKA. De lokale energie- en klimaatactieplannen van 20 steden en gemeenten in binnen- en buitenland werden doorgelicht. Aan de hand van interviews en interactieve werksessies met sleutelfiguren in de betreffende gemeenten en steden werden relevante inzichten verzameld rond het lokaal energie- en klimaatbeleid. De resultaten van deze analyse werden vertaald naar concrete beleidsaanbevelingen en inspirerende goede voorbeelden. De beleidsaanbevelingen richten zich in eerste instantie op de stedelijke of gemeentelijke beleidsmakers maar indien er een relevante rol voor Vlaanderen, provincies en intercommunales of andere actoren is weggelegd, wordt deze rol ook expliciet toegelicht in de studie.

Er werden in de studie door VITO en KMPG vier grote assen afgebakend, met name gebouwde omgeving, mobiliteit, energie en governance, waar er vandaag reeds maatregelen kunnen genomen worden die als ‘no regret’ worden beschouwd. Daar wordt mee bedoeld dat alle steden en gemeenten, ongeacht hun schaalgrootte of maturiteit, deze aanbevelingen in principe onmiddellijk kunnen implementeren, met beperkte inzet van middelen.

In het kader van deze opdracht werden ook 14 goede voorbeelden geselecteerd en beschreven. VITO en KMPG baseerden de selectie op de input die verzameld werd tijdens interviews en werksessies, de repliceerbaarheid, de implementatiegraad en het vernieuwend of innovatief karakter van de voorbeelden. De goede voorbeelden zijn concrete beleidsmaatregelen die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de CO2-doelstellingen van een stad of gemeente. De focus ligt op geïmplementeerde of lopende beleidsmaatregelen die betrekking hebben op de gebouwde omgeving, mobiliteit, energie en governance.