De Vlaamse overheid erkent de belangrijke rol van lokale besturen voor een sterk klimaatbeleid: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en het klimaatbestendig maken van Vlaanderen (adaptatie). De Vlaamse overheid ondersteunt lokale overheden op beide vlakken. Deze website geeft een overzicht van de bestaande initiatieven, waaronder het Burgemeestersconvenant, en waar u welke informatie vindt.

Ook op de website van het Netwerk Klimaat (VVSG), dat door de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt om de steden en gemeenten te ondersteunen, kunt u terecht voor bijkomende informatie met betrekking tot energie en klimaat(opent in nieuw venster).

In de kijker