Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe kunt u uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichten? Klimaatadaptatie

Hoe kunt u uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichten?

Ontdek de mogelijke maatregelen op maat van uw stad of gemeente, door aan te geven met welke klimaateffecten u geconfronteerd wordt. U kunt uw keuze verder verfijnen door aan te duiden in welke mate een maatregel een antwoord moet bieden op die effecten, en/of door te opteren voor een concrete ruimtelijke strategie.
Per maatregel leest u meer over u de effectiviteit ervan, eventuele bijkomende voordelen, het toepassingsgebied, de bouwstenen waaruit de maatregel bestaat, eventuele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden bij de implementatie ervan, en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Filter

Type problematiek
Type maatregel
Type voorbeeld

65 resultaten