Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal Energie- en Klimaatpact Relanceprojecten

Lokaal Energie- en Klimaatpact

De Europese ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050 vereist een grote mobilisering van alle bestuurslagen op het continent. Het lokale niveau speelt een sleutelrol in de realisatie van concrete acties op het terrein. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageert de Vlaamse overheid zich samen met de Vlaamse steden en gemeenten om de klimaattransitie waar te maken.​​​​​​ De LEKP-website monitort de resultaten van alle doelstellingen van de deelnemende lokale besturen in Vlaanderen.

294 van de Vlaamse lokale besturen engageren zich via het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 (LEKP 1.0(PDF bestand opent in nieuw venster)) om hun klimaatambities op te drijven. Ze zetten in op 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Aan die 4 werven zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het LEKP tegen 2030 onder meer naar 1 boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, 1 laadpunt per 100 inwoners en 1 kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

In juli 2022 publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een bijkomend Lokaal Energie- en Klimaatpact, het LEKP 2.0(PDF bestand opent in nieuw venster), met een verscherping van 6 doelstellingen. 215 lokale besturen ondertekenden het LEKP 2.0.

Gemeenten kunnen naar aanleiding van de energiecrisis ook intekenen op het LEKP 2.1.(PDF bestand opent in nieuw venster) Dat is een uitbreiding van de engagementen bovenop het LEKP 2.0 met een sociale component. Dit pact helpt lokale besturen om de energie-armoede aan te pakken en de energiekosten te delen.

Een voorbeeld voor Europa

Het engagement van de Vlaamse steden en gemeenten is niet ongemerkt voorbij gegaan. Eurocommissaris en architect van de ‘Green Deal’ Frans Timmermans noemt het LEKP een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa.

Inhoud is aan het laden