Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiering Lokaal bestuur

Financiering

Gemeenten kunnen uit verschillende ontvangstenbronnen putten om hun werking te financieren: de en de zijn de belangrijkste bronnen.

 

Algemene financiering

De lokale besturen ontvangen van de Vlaamse overheid algemene werkingssubsidies. Er zijn geen voorwaarden gekoppeld aan deze subsidies en lokale besturen moeten geen verantwoording afleggen over de besteding ervan. De belangrijkste algemene werkingssubsidie voor de gemeenten is het Gemeentefonds.

Lokale fiscaliteit

De fiscale ontvangsten zijn de belangrijkste ontvangstbronnen voor de Vlaamse gemeenten. Lokale besturen beschikken over een ruime fiscale autonomie. Ze kunnen zelf bepalen wat ze belasten behalve wat door wet of decreet verboden is. Naast belastingen kunnen lokale besturen ook retributies heffen. De regelgeving over lokale fiscaliteit geldt in zekere zin ook voor provincies.

Uitgelicht