Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiering Lokaal bestuur

Financiering

Gemeenten kunnen uit verschillende ontvangstenbronnen putten om hun werking te financieren: de en de zijn de belangrijkste bronnen.

Algemene financiering

De lokale besturen ontvangen van de Vlaamse overheid subsidies voor de algemene financiering van hun werking. Er zijn aan die algemene werkingssubsidies geen voorwaarden gekoppeld en de lokale besturen moeten geen verantwoording afleggen over de besteding ervan. Het centrale instrument in de structurele algemene financiering van de lokale besturen is het Gemeentefonds. Dat fonds beoogt zowel een basisfinanciering van de lokale besturen als een herverdeling van middelen ten gunste van financieel minder draagkrachtige besturen en besturen met bijzondere uitdagingen.

Benieuwd naar de subsidies voor algemene financiering die jouw bestuur in het verleden heeft ontvangen? Op zoek naar prognoses over financieringssubsidies voor de komende jaren? Vind het in de tool(opent in nieuw venster).

Lokale fiscaliteit

De fiscale ontvangsten zijn de belangrijkste ontvangstbronnen voor de Vlaamse gemeenten. Lokale besturen beschikken over een ruime fiscale autonomie. Ze kunnen zelf bepalen wat ze belasten behalve wat door wet of decreet verboden is. Naast kunnen lokale besturen ook heffen. De regelgeving over lokale fiscaliteit geldt in zekere zin ook voor provincies.

Uitgelicht