Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiering Lokaal bestuur

Financiering

Gemeenten kunnen uit verschillende ontvangstenbronnen putten om hun werking te financieren: de en de zijn de belangrijkste bronnen.

 

Specifieke subsidies

De lokale besturen ontvangen specifieke subsidies voor welbepaalde doelen of opdrachten. Ze leggen verantwoording af over de besteding van de subsidie en de subsidieverstrekker voert er controle op uit. Het gaat bijvoorbeeld om project-, werkings-of investeringssubsidies.

Lokale fiscaliteit

De fiscale ontvangsten zijn de belangrijkste ontvangstbronnen voor de Vlaamse gemeenten. Lokale besturen beschikken over een ruime fiscale autonomie. Ze kunnen zelf bepalen wat ze belasten behalve wat door wet of decreet verboden is. Naast belastingen kunnen lokale besturen ook retributies heffen. De regelgeving over lokale fiscaliteit geldt in zekere zin ook voor provincies.

Uitgelicht