Lokale fiscaliteit

De fiscale ontvangsten zijn de belangrijkste ontvangstbronnen voor de Vlaamse gemeenten. Lokale besturen beschikken over een ruime fiscale autonomie. Ze kunnen zelf bepalen wat ze belasten behalve wat door wet of decreet verboden is. Naast belastingen kunnen lokale besturen ook retributies heffen. De regelgeving over lokale fiscaliteit geldt in zekere zin ook voor provincies.

Uitgelicht