Gedaan met laden. U bevindt zich op: Versterking werking energiecellen OCMW Financiering

Versterking werking energiecellen OCMW

De Vlaamse Regering voorziet extra middelen voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024.​​​

Lokale besturen kunnen die middelen inzetten om zowel curatieve (zoals hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (zoals verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aan leiding van de energiecrisis en daarvoor extra personeel aan te werven.

De Vlaamse overheid betaalt de middelen voor 2024 uiterlijk in december 2024 en monitort het gebruik ervan via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Boeking

  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Budgettaire entiteit: 11 OCMW
  • Deelrapportcode: ABB-OCMW-Energie

Datum van uitbetaling

Bekijk de betaalkalender om te weten wanneer deze subsidie wordt uitbetaald.