Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten tegen lokale besturen Organisatie en werking

Klachten tegen lokale besturen

Lokale en provinciale besturen moeten een groot aantal van hun beslissingen bekendmaken . Je kan ze raadplegen en er een klacht tegen indienen. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneurs zijn verantwoordelijk voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.