Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wedde uitvoerende mandataris Mandatarissen

Wedde uitvoerende mandataris

Uitvoerende mandatarissen hebben recht op een salaris als financiële compensatie van hun maatschappelijk engagement. Naast een basiswedde, bestaat het salaris uit vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Berekening

De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van 2 criteria:

  • het inwonersaantal van de gemeente
  • de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Het ligt grosso modo tussen 25% en 150% van de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

De wedde van de schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de OCMW-voorzitter in de gemeente Voeren en de randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezenbeek-Opem), wordt berekend als een percentage van de wedde van de burgemeester:

  • 60% van de wedde van de burgemeester in gemeenten tot 50.000 inwoners
  • 75% van de wedde van de burgemeester in gemeenten vanaf 50.001 inwoners.

De wedde van de gedeputeerden is gelijk aan het bedrag van de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement.

Onderstaande tabel bevat de geactualiseerde weddes van de burgemeester, OCMW-voorzitter en schepenen per 1 juni 2024.

Inwonersaantal
gemeente

Percentage
van
parlementaire
vergoeding
Bruto
jaarwedde
burgemeester
100%)
Geïndexeerde
burgemeesterswedde
per 1.06.2024
OCMW-voorzitter
en schepenen
per 1.06.2024
≤ 30025,8788%€ 13.848,00€ 28.813,53€ 17.288,12
301-50028,6168%€ 15.313,14€ 31.862,05€ 19.117,23
501-75031,3409%€ 16.770,83

€ 34.895,07

€ 20.937,04
751-1.00034,9962%€ 18.726,82€ 38.964,89€ 23.378,94
1.001-1.25038,6376%€ 20.675,37€ 43.019,24€ 25.811,55
1.251-1.50039,7772%€ 21.285,18€ 44.288,07€ 26.572,84
1.501-2.00040,9169%€ 21.895,04€ 45.557,01€ 27.334,21
2.001-2.50042,3902%€ 22.683,42€ 47.197,39€ 28.318,44
2.501-3.00044,0997%€ 23.598,19€ 49.100,75€ 29.460,45
3.001-4.00046,0316%€ 24.631,97€ 51.251,74€ 30.751,04
4.001-5.00047,7411%€ 25.546,74€ 53.155,10€ 31.893,06
5.001-6.00052,7445%€ 28.224,11€ 58.725,91€ 35.235,54
6.001-8.00056,1496%€ 30.046,21€ 62.517,15€ 37.510,29
8.001-10.00060,0412%€ 32.128,65€ 66.850,08€ 40.110,05
10.001-15.00068,8250%€ 36.828,95€ 76.630,00€ 45.978,00
15.001-20.00073,7311%€ 39.454,25€ 82.092,46€ 49.255,47
20.001-25.00087,8797%€ 47.025,31€ 97.845,56€ 58.707,34
25.001-35.00093,6475%€ 50.111,71€ 104.267,43€ 62.560,46
35.001-50.00099,1374%€ 53.049,41€ 110.379,91€ 66.227,94
50.001-80.000116,2602%€ 62.212,00€ 129.444,51€ 97.083,38
80.001-150.000140,1516%€ 74.996,52€ 156.045,26€ 117.033,94
≥ 150.000151,0897%€ 80.849,61€ 168.223,78€ 126.167,84

Uitbetaling

De uitbetaling van de wedden volgt de normale procedure en bevat een dubbele controle.

  • De financieel directeur/beheerder controleert de verbintenissen die een bestuur voorgenomen heeft te doen. Dat systeem van voorafgaand visum is een bevestiging dat de voorgenomen verbintenis wettig en regelmatig is. De financieel directeur/beheerder doet die controle in volle onafhankelijkheid.
  • De financieel directeur/beheer doet een wettelijkheidscontrole tussen de goedkeuring van de betalingsopdracht door de budgethouder en de verzending van de betalingsopdracht naar de financiële instelling door de financieel directeur/beheerder.

De financieel directeur/beheerder (of zijn gemachtigde) mag de betalingsopdracht voor de uitbetaling van de wedden pas ondertekenen na uitdrukkelijke opdracht van de algemeen directeur of provinciegriffier (of zijn gemachtigde). Het systeem van de dubbele handtekening houdt in dat laatstgenoemde, door de ondertekening van de betalingsopdracht, bevestigt dat de uitgave wettig en regelmatig is. Hij moet ook controleren of de cumulatiegrens niet werd overschreden.

De rol van de financieel directeur/beheerder is geen tweede controle, maar een bepaling van de uitvoeringsdatum. De financieel directeur/beheerder is immers bevoegd voor het thesauriebeheer en die opdracht voert hij uit onder de functionele leiding van de algemeen directeur/provinciegriffier.

Veelgestelde vragen