Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeentefusies Beleid in Ontwikkeling 2019-2024

Gemeentefusies

De Vlaamse Regering kiest voor vrijwillige fusies van gemeenten. Gemeenten moeten zelf overtuigd zijn van de noodzaak om hun bestuurskracht te versterken. Ze kunnen ook het best inschatten hoe dat moet gebeuren. Daarom stimuleert de Vlaamse Regering zo veel mogelijk gemeenten om te fuseren. Het Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt gemeenten die de beslissing tot fusie nemen en begeleidt hen bij de implementatie ervan.​​​​​​