De geïntegreerde LPDC is gebaseerd op het principe van gelinkte open data en het hergebruik van machineleesbare informatie. Dat principe past de Vlaamse overheid ook al toe op de informatie uit lokale besluiten.

De geïntegreerde LPDC is een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP), Digitaal Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Voordelen

Een geïntegreerde LPDC biedt veel voordelen:

  • verschillende diensten, websites of tools kunnen dezelfde broninformatie (her)gebruiken. Denk aan diverse e-loketten: Mijn Burgerprofiel, E-loketondernemers, vereningsloket (in ontwikkeling), een nieuwe rechtenverkenner, maar ook je eigen website.
  • Je houdt zelf de controle over eigen informatie die op andere plaatsen wordt aangeboden. De informatie is immers automatisch up-to-date en moet niet meer gekopieerd en geplakt worden.
  • Je lokaal bestuur voldoet op een eenvoudige manier aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway verordening.

Werkwijze

Lokale besturen kunnen op 2 manieren aan de slag met de geïntegreerde LPDC.

Kostprijs

Het gebruik van de LPDC-module in het Loket Lokale Besturen is gratis voor de lokale besturen. Agentschap Binnenlands Bestuur draagt de kosten voor de ontwikkeling en het beheer.

De kostprijs voor de integratie van een producten- en dienstencatalogus van een softwareleverancier met de LPDC-module in het Loket Lokale Besturen is afhankelijk van de leverancier. Agentschap Binnenlands Bestuur rekent zelf geen kosten door aan de leveranciers.