Gedaan met laden. U bevindt zich op: Single Digital Gateway Digitale transformatie

Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway Regulation (SDGR) is een Europese verordening die geldt voor alle Europese lidstaten en al hun bestuursniveaus. Ze moet de administratieve last beperken voor burgers en bedrijven, discriminatie wegnemen en het “vrije verkeer” binnen Europa een impuls geven. Ook lokale besturen moeten dus aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway voldoen.​​​

Lokale besturen moeten op 3 manieren voldoen aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway Regulation (SDGR).

  1. Informatieverplichting: lokale besturen moeten tegen 12 december 2022 informatie over bepaalde producten en diensten online in het Engels beschikbaar maken op de website Your Europe(opent in nieuw venster).
  2. Digitale procedures: lidstaten moeten ervoor zorgen dat burgers tegen 12 december 2023 bepaalde procedures digitaal kunnen
  3. Assistentiediensten (diensten voor ondersteuning en probleemoplossing)

De federale en Vlaamse overheid moesten tegen december 2020 al aan de informatieverplichting voldoen en de assistentiediensten hebben voorzien. Zij helpen de lokale besturen zodat zij op hun beurt efficiënt en met minimale inspanningen aan de Single Digital Gateway verordening voldoen.

Alle informatie, de weg naar de juiste online procedures of de juiste assistentie komt samen op Your Europe. Elke Europese burger of ondernemer kan vanaf die pagina heel gericht op zoek naar de informatie of procedure in het land of de stad die voor hem relevant is.

Meer informatie over de Single Digital Gateway Regulation voor lokale besturen is beschikbaar in de opname en de presentatie van de infosessie van juni 2022.