Gedaan met laden. U bevindt zich op: Commissie decentralisatie Beleid in Ontwikkeling 2019-2024

Commissie decentralisatie

De commissie decentralisatie beslist welke bevoegdheden kunnen worden overgeheveld naar de lokale besturen om hen nog meer autonomie te geven. De Vlaamse Regering keurde de oprichting goed op 4 februari 2022.​​​​​ Verschillende inhoudelijke werkgroepen werkten het decentralisatieprogramma uit. Dat verscheen op 13 januari 2023 in een eindrapport aan de Vlaamse Regering. Eind 2023/begin 2024 volgt een opvolgrapport.

De commissie decentralisatie gaat in onderling overleg tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen na hoe de lokale besturen nog meer bevoegdheden, autonomie en instrumenten kunnen krijgen. Het principe van de subsidiariteit staat daarbij centraal: de Vlaamse overheid doet niet beter wat door het lokale bestuursniveau kan worden gedaan.

De huidige Vlaamse Regering zet in op een bestuursmodel met 2 polen: sterke lokale besturen én een kaderstellende Vlaamse overheid. De oprichting van de commissie decentralisatie past binnen die doelstelling.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), en wordt voorgezeten door het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Samenstelling

Voorzitter: Gert Eeraerts, afgevaardigde minister Somers

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering:

 • Frederik Geudens, kabinet minister Jambon
 • Michaël Van Tilborg, kabinet minister Peeters
 • Pieter-Jan De Geest, kabinet minister Weyts
 • Jeroen Vervloessem, kabinet minister Crevits

Waarnemend lid van de Vlaamse Regering: Pieter De Cuyper, kabinet minister Diependaele

Vertegenwoordigers van de lokale besturen (aangeduid door de VVSG):

 • Kris Snijkers, algemeen directeur VVSG
 • Simon Lagrange, burgemeester Zulte
 • Evita Willaert, schepen Gent
 • Lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas
 • Raf Drieskens, schepen Pelt
 • Marc Schepers, schepen Hasselt

Verloop

  • Stap 1

   De commissie legde de decentralisatie-agenda vast op basis van een longlist, aangevuld met voorstellen van VVSG. Deze longlist vormde het startpunt voor het inhoudelijke debat dat gevoerd werd in de commissie decentralisatie. De volgorde van de onderwerpen op deze longlist vormt geen indicatie van de prioriteit.

  • Stap 2

   De inhoudelijke werkgroepen formuleerden voorstellen over de manier waarop de decentralisatie moet worden gerealiseerd.

   De werkgroepen waren samengesteld uit gemandateerde experten van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen, ervaringsdeskundigen en experten van de lokale besturen. De bevoegde minister of een afgevaardigde van zijn of haar kabinet zat de werkgroepen voor.

   • Cultuur (minister-president Jan Jambon)
   • Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (viceminister-president Hilde Crevits)
   • Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie (viceminister-president Bart Somers)
   • Onderwijs, Sport, Vlaamse Rand & Dierenwelzijn (viceminister-president Ben Weyts)
   • Omgeving, Energie en Toerisme (minister Zuhal Demir)
   • Economie, Wetenschap & Innovatie, Werk & Sociale Economie (minister Jo Brouns)
   • Wonen, Fiscaliteit & Onroerend Erfgoed (minister Matthias Diependaele)
   • Mobiliteit & Openbare Werken (minister Lydia Peeters)
   • Jeugd (minister Benjamin Dalle)
  • Stap 3

   De commissie legde op basis van de resultaten van de werkgroepen een decentralisatieprogramma vast in een eindrapport(PDF bestand opent in nieuw venster). Dat rapport werd op 13 januari 2023 meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Eind 2023/begin 2024 legt de commissie een opvolgrapport voor aan de Vlaamse regering.

   Bijlagen bij het eindrapport:

  Vorige legislatuur

  De resultaten van de commissie decentralisatie van 2014-2019 zijn beschikbaar in het slotrapport van 7 juni 2019(PDF bestand opent in nieuw venster).