Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaalkalender algemene financieringsfondsen Financiering

Betaalkalender algemene financieringsfondsen

De Vlaamse overheid betaalt zowel de hoofddotatie als de aanvullende dotaties van het Gemeentefonds uit in tienden. Dat gebeurt in de maanden januari tot en met oktober. De andere algemene financieringsfondsen worden uitbetaald volgens een vaste betaalkalender.

Betaalkalender

Voor de hoofddotatie van het Gemeentefonds gaat het om 10% van het laatst gekende definitieve aandeel. Het saldo van het Gemeentefonds voor een bepaald jaar wordt berekend en betaald in de maand januari van het daaropvolgende jaar.

Voor de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds (centrumsteden, Eliacompensatie, sectorale subsidies, gemeenten met overname van provinciale instellingen) gaat het telkens om 10% van het definitieve aandeel van dat jaar.

 • 31 januari 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie:
   • maandelijks voorschot 1 (10%)
   • Saldo 2023
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 1 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 1 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies:
   • Schijf 1 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 1 (10%)
 • 29 februari 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 2 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 2 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 2 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 2 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 2 (10%)
  • Versterking energiecellen OCMW’s: bedrag voor 2024 (100%)
 • 28 maart 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 3 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 3 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 3 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 3 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 3 (10%)
 • 30 april 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 4 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 4 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 4 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 4 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 4 (10%)
 • 31 mei 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 5 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 5 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 5 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 5 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 5 (10%)
 • 28 juni 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 6 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 6 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 6 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 6 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 6 (10%)
  • Regularisatiepremies ex-contingentgesco’s: schijf 1 (50%)
 • 31 juli 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 7 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 7 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 7 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 7 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 7 (10%)
 • 30 augustus 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 8 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 8 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 8 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 8 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 8 (10%)
 • 30 september 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 9 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 9 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 9 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 9 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 9 (10%)
 • 31 oktober 2024

  • Gemeentefonds hoofddotatie: maandelijks voorschot 10 (10%)
  • Gemeentefonds centrumsteden: schijf 10 (10%)
  • Gemeentefonds Eliacompensatie: schijf 10 (10%)
  • Gemeentefonds sectorale subsidies: schijf 10 (10%)
  • Gemeentefonds gemeenten met provinciale instellingen: schijf 10 (10%)
  • Dotatie Open Ruimte: (100%)
 • 2 december 2024

 • 31 december 2024

  • Regularisatiepremies ex-contigentgesco’s: schijf 2 (50%)
  • VIA6-compensatie: (100%)

Vermelding bij de betaling

Onderstaande lijst bevat een deel van de vermeldingen bij de betaling van de verschillende financieringsstromen.

FinancieringsstroomVermelding bij betaling
saldo van het Gemeentefonds 2023ABB_LF Gemeentefonds Saldo 2023
voorschot op de hoofddotatie van het Gemeentefonds voor 2024ABB_LF Gemeentefonds 24 Voorschot
voorschot op de aanvullende dotatie voor de centrumstedenABB_LF Centrumsteden24 voorschot
voorschot op de aanvullende dotatie ten gevolge van de inkanteling van een aantal sectorale subsidiesABB_LF GF SectSubs 2024 voorschot
voorschot op de aanvullende dotatie EliacompensatieABB_LF Elia comp 2024 Voorschot
voorschot op de aanvullende dotatie voor steden die provinciale instellingen overnamenABB_LF comp provdienst24 Voorschot
versterking energiecellen OCMW’sABB_LF Energiecel 2024
regularisatiepremies ex-contingentgesco’sABB_LF GESCO 2024
dotatie open ruimteABB_LF Open Ruimte 2024
dotatie responsabiliseringsbijdrageABB_LF Respobijdrage 2024
compensatie dividendenverliesABB_LF_ENERGIE_2024
ondersteuning omwille van inflatieABB_LF_Inflatie_2024
VIA6-budgettenABB_LF_VIA6 compensatie 2024