Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regularisatiepremies contingentgesco's Financiering

Regularisatiepremies contingentgesco's

De Vlaamse Regering voerde vanaf 1 april 2015 een regularisatie door bij de zogenaamde ‘contingentgesco’s’. Dat zijn gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) die tewerkgesteld waren bij lokale besturen met een contingentovereenkomst. De gesco’s verloren dit statuut en zijn sindsdien gewone contractanten. De Vlaamse Regering compenseerde de lokale besturen voor die operatie met een regularisatiepremie.​​

De regularisatiepremie contingentgesco’s bedraagt 95% van de loonpremie en 95% van de werkgeversbijdragevermindering voor het refertejaar 2013. De premies zijn niet geoormerkt of aan enige voorwaarde gekoppeld en behoren tot de algemene financieringsmiddelen voor de lokale besturen.

De betaling van de subsidie gebeurt halfjaarlijks (in juni en in december) in 2 gelijke delen.

Boeking

 • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
 • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
 • ESC: 300 Vlaamse overheid

Bedragen

Bekijk het overzicht van de definitieve en geraamde ontvangsten uit alle algemene financieringssubsidies, per lokaal bestuur en per financieringsstroom.

Opmerkingen bij de bedragen

2020-2025:

 • De intercommunale interbad werd overgenomen door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.
 • Op 1 januari 2020 werd het APB De Gavers ontbonden en geïntegreerd in de provincie Oost-Vlaanderen

2019:

 • Op 1 januari 2019 fusioneerden 15 gemeenten tot 7 nieuwe gemeenten. De regularisatiepremies van de betrokken gemeenten en OCMW’s werden samengeteld.
 • Op 1 januari 2019 fusioneerden de politiezones LAN (Landen/Linter/Zoutleeuw) en Tienen/Hoegaarden tot de politiezone Getevallei. Eveneens op 1 januari 2019 ging de Politiezone LoWaZoNe op in de nieuwe Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

2018:

 • Op 1 januari 2018 fusioneerden de politiezones Noordoost Limburg en MidLim tot de politiezone Carma. Hierdoor wordt de regularisatiepremie van de PZ Noordoost Limburg voortaan aan de nieuwe zone PZ Carma gestort. Aan de PZ MidLim werd destijds geen regularisatiepremie toegekend.
 • Tevens werd rekening gehouden met de overdracht van provinciale instellingen ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

2017:

 • Op 1 januari 2017 fusioneerden de politiezones Tervuren en Dijleland tot de politiezone Voer en Dijle. Hierdoor wordt de regularisatiepremie van de PZ Dijleland voortaan aan de nieuwe zone PZ Voer en Dijle gestort. Aan de PZ Tervuren werd destijds geen regularisatiepremie toegekend.

2016:

 • Op 1 januari 2016 fusioneerden de politiezones HAZODI en West-Limburg tot de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Hierdoor werden de regularisatiepremies van de PZ HAZODI en PZ West-Limburg samengevoegd, en worden deze voortaan aan de nieuwe zone PZ Limburg Regio Hoofdstad gestort.

Uitbetaling

Bekijk de betaalkalender om te weten wanneer deze subsidie wordt uitbetaald.