Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies minderontvangsten dividenden Financiering

Subsidies minderontvangsten dividenden

De Vlaams Regering kent tussen 2022 en 2026 aan de gemeenten een algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden.​​​​​

Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.

De totale subsidie bedraagt 145 miljoen euro voor de periode 2022-2026. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

Boeking

  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijk niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid

Datum van uitbetaling

Bekijk de betaalkalender om te weten wanneer deze subsidie wordt uitbetaald.