Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financieel overzicht algemene werkingssubsidies Financiering

Financieel overzicht algemene werkingssubsidies

De Vlaamse Regering kiest ervoor om de lokale besturen meer beleidsvrijheid te geven. Dat vertaalt zich financieel in het stijgende belang van de algemene werkingssubsidies.

Algemene werkingssubsidies sinds 2014

Onderstaande grafiek toont een overzicht van de algemene werkingssubsidies sinds 2014.