Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies grootstedelijke problematieken Financiering

Subsidies grootstedelijke problematieken

De gemeenten Dilbeek, Halle, Vilvoorde en Ninove ontvangen extra middelen omdat ze, door hun grote functionele verwevenheid met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, grootstedelijke problematieken ervaren zonder zelf centrumstad te zijn. De subsidie wordt toegekend via een jaarlijks ministerieel besluit en helpt hen om op lokaal niveau structurele bestuurlijke antwoorden te bieden.​​​​​

Dilbeek, Halle, Vilvoorde en Ninove kunnen autonoom beslissen over de besteding van de subsidie en ze gebruiken voor zowel personeels- en werkingskosten als voor investeringen. De gemeenten hebben 5 jaar om de middelen effectief uit te geven. Die tijdsspanne moet hen voldoende tijd geven om uitvoering te geven aan de beleidskeuzes die ze met deze subsidie ondersteunen.

Ze moeten de functionele en financiële verantwoording van de subsidie opnemen in de jaarrekening.

Boeking

Gemeenten boeken de subsidie in hun eigen boekhouding op het beleidsveld 0010 (Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus), op de algemene rekening 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies) met de 300 (Vlaamse overheid).

Om de controle van de besteding van de subsidie mogelijk te maken, moeten zij de acties die zij met deze subsidie zullen uitvoeren, oormerken met de ‘ABB-GSP’ (Agentschap Binnenlands Bestuur – Grote Steden Problematiek).