Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies grootstedelijke problematieken in 5 centrumsteden Financiering

Subsidies grootstedelijke problematieken in 5 centrumsteden

De 5 centrumsteden – Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas - kunnen middelen uit het Fonds voor stimulering van ‘grootstedelijke en plattelandsinvesteringen’ aanwenden voor investeringen in stadsvernieuwingsprojecten. De middelen zijn bedoeld om de duurzaamheid en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van een bepaald stadsdeel te verbeteren.​​​​​

De middelen van het voormalige federale Grootstedenbeleid werden in 2015 overgeheveld naar Vlaanderen.

De Vlaamse Regering richtte in 2017 een Vlaams fonds op voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Dat fonds heeft een tweeledig doel:

  • de centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunen bij investeringen in stadsvernieuwingsprojecten én om
  • plattelandsgemeenten extra financiële ruimte geven voor investeringen binnen de eigen lokale context.

46,36% van het fonds is voorzien voor de subsidiëring van grootstedelijke investeringen in 5 centrumsteden:

  • 34,79% voor Antwerpen
  • 7,25% voor Gent
  • 1,79% voor Sint-Niklaas
  • 1,66% voor Mechelen
  • 0,87% voor Oostende.

De overige 53,64% van dit fonds wordt verdeeld over 13 centrumsteden, de 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (stadsvernieuwingsprojecten) en 50 plattelandsgemeenten.