Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies gemeenten met mobiliteitsknooppunt Financiering

Subsidies gemeenten met mobiliteitsknooppunt

De gemeenten Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem ontvangen subsidies omdat ze door hun knooppuntfunctie inzake mobiliteit een (groot)stedelijke aantrekking uitoefenen in de regio. De subsidie wordt toegekend via een jaarlijks ministerieel besluit en helpt hen de extra kosten te dragen.​​​​​

Denderleeuw, Geraadsbergen en Zottegem kunnen autonoom beslissen over de besteding van de subsidie en ze gebruiken voor zowel personeels- en werkingskosten als voor investeringen. De gemeenten hebben 5 jaar om de middelen effectief uit te geven. Die tijdsspanne moet hen voldoende tijd geven om uitvoering te geven aan de beleidskeuzes die ze met deze subsidie ondersteunen. Ze moeten de functionele en financiële verantwoording van de subsidie opnemen in de jaarrekening.

Boeking

Gemeenten boeken de subsidie in hun eigen boekhouding op de algemene rekening 7401/4 (Andere algemene werkingssubsidies) met de 300 (Vlaamse overheid).

Om de controle van de besteding van de subsidie mogelijk te maken, moeten zij de acties die zij met deze subsidie zullen uitvoeren, oormerken met de ‘ABB-CMOK’ (Agentschap Binnenlands Bestuur – Centrumfunctie Mobiliteitsknooppunt).