Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering 22/12/2023: aanpassing uiterste datum rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 22/12/2023: aanpassing uiterste datum rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact

Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2022, het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023 tot toekenning van een subsidie aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023
Datum regelgeving
22 december 2023
Bestuur
Gemeente

Omschrijving

De Vlaamse Regering wijzigt de datum voor de gemeenten om te rapporteren over de uitgaven voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0, LEKP 2.0 en LEKP 2.1 van 1 maart 2024 en 1 april 2025 naar 1 mei van het respectieve jaar. Dat moet de lokale besturen voldoende tijd geven om de gegevens te gebruiken die terug te vinden zijn op het vernieuwde pactportaal, dat eind november 2023 werd gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit standaardiseert hiermee de rapporteringsdatum van alle pacten, zodat gemeenten een duidelijke jaarlijkse deadline hebben waarop de rapportering in orde moet zijn. Het wijzigingsbesluit brengt ook de methode van de financiële rapportering in lijn met het LEKP-decreet vanaf 2025.