Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering 07/07/2023: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023 (LEKP 1.0 en 2.0) Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 07/07/2023: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023 (LEKP 1.0 en 2.0)

Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023
Datum regelgeving
7 juli 2023
Bestuur
Gemeente

Omschrijving

De subsidie wordt uitgekeerd als trekkingsrecht aan de lokale besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 of 2.0 ondertekenen, en wordt uiterlijk op 30 april 2024 uitbetaald.

Voor het LEKP 1.0, dat werd geïntroduceerd in 2021, wordt in 2023 aan de lokale besturen die het LEKP 1.0 ondertekend hebben of zullen ondertekenen, een subsidiebedrag toegekend van maximaal 28,3 miljoen euro.

Voor het LEKP 2.0, dat werd geïntroduceerd in 2022, wordt aan de lokale besturen die het LEKP 2.0 ondertekend hebben of zullen ondertekenen, een subsidiebedrag toegekend van maximaal 8,75 miljoen euro.

Dit besluit steunt op een gemeentelijke cofinanciering van 50%.

Gemeenten die het LEKP 1.0 en 2.0 nog niet ondertekenden, kunnen dit doen via het Loket voor Lokale Besturen tot en met 6 december 2023.