Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering 04/06/2021: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021 Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 04/06/2021: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021

Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact
Datum regelgeving
4 juni 2021
Bestuur
Gemeente

Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt het Lokaal Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse steden en gemeenten goed. Met het Pact engageren de lokale besturen zich om het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken; om te zorgen voor welbepaalde energiebesparingen in hun eigen gebouwen, technische infrastructuur en openbare verlichting, en om hun burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen de streefdoelen uit het pact te behalen.

In totaal wordt er zo’n 24,3 miljoen euro subsidies voorzien voor klimaatacties van gemeenten ter realisatie van een of meer van de doelstellingen van het Lokaal Energie-en Klimaatpact voor 2021.

De Vlaamse overheid engageert zich om via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, en via andere partners te zorgen voor projectmatige ondersteuning. Ze zal ook actief meewerken aan het elimineren van mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden, het invullen van haar eigen voorbeeldfunctie, het opvolgen en stroomlijnen van de wederzijdse engagementen, het promoten van nuttige beleidsmaatregelen, en het voorzien van een extra jaarlijks budget van 10 miljoen euro als bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het pact ondertekenen, naast een vast gedeelte van de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams Klimaatfonds.