Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering 16/12/2022: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023 (LEKP 2.1) Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 16/12/2022: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023 (LEKP 2.1)

Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1
Datum regelgeving
16 december 2022
Bestuur
Gemeente

Omschrijving

Het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP 1.0 en 2.0) wordt versterkt met een addendum (LEKP 2.1) met een nieuw engagement om thematische wijkverbeteringscontracten op te starten, gefocust op het voorkomen van energie-armoede aan de hand van wijkrenovaties en energiegemeenschappen. De Vlaamse Regering keurt daarom dit Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 goed, evenals de 9 miljoen euro subsidie voor de lokale besturen die het LEKP 2.1 ondertekenen, en de opvolgingswijze ter ondersteuning ervan. De realisaties van de vernieuwde engagementen moeten gebeuren voor het einde van 2025.

Dit besluit steunt op een gemeentelijke cofinanciering van 50%.

Gemeenten kunnen intekenen voor het LEKP 2.1 via het Loket voor Lokale besturen tot en met 5 oktober 2023.