Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe website lokaal energie- en klimaatbeleid: dé verzamelplaats van informatie voor lokale besturen Nieuwsberichten lokaal energie- en klimaatbeleid

Nieuwe website lokaal energie- en klimaatbeleid: dé verzamelplaats van informatie voor lokale besturen

Nieuwsbericht
22 juni 2023

Vanaf vandaag verschijnt de nieuwe website lokaal energie- en klimaatbeleid op Vlaanderen.be. De nieuwe website werd in het leven geroepen door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en het Departement Omgeving (DOMG) en richt zich specifiek op lokale besturen in Vlaanderen. Beide entiteiten werken samen om steden en gemeenten te helpen in het faciliteren van hun lokaal energie- en klimaatbeleid door alle relevante informatie hieromtrent te bundelen op één centrale plaats.

Op de nieuwe website is heel wat informatie terug te vinden: van CO2-inventarissen voor gemeenten en steden i.h.k.v. het Burgemeestersconvenant, een overzicht van data en tools relevant voor lokaal klimaatmitigatiebeleid, tot informatie over hoe een stad of gemeente klimaatbestendig in te richten. Aangezien deze website zowel op klimaatmitigatie als klimaatadaptatie focust kunnen de lokale besturen op één centraal punt terecht voor de nodige info. Meer nog, lokale besturen kunnen de data en tools gebruiken om zelf mee aan de slag te gaan.

De Vlaamse overheid erkent de belangrijke rol van lokale besturen voor een sterk klimaatbeleid: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en het klimaatbestendig maken van Vlaanderen (adaptatie). Deze website bundelt al deze informatie. Handig, toch?