Welke huurders komen in aanmerking?

Huurders die een woning huren op de private huurmarkt en huurders die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor.

Procedure

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te maken van het Fonds.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Binnen de 10 werkdagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder:

  • 50% van de huurachterstand van het OCMW
  • met een maximum van 1.477 euro in 2023.

Voor het saldo wordt in de begeleidingsovereenkomst een afbetalingsplan opgenomen.

Meer informatie

In deze handleiding(opent in nieuw venster) staat stap voor stap uitgelegd wat u als OCMW moet doen voor u het eerste dossier wil indienen en hoe u als dossierbehandelaar een dossier kan ingeven.

U kan ook steeds een webinar(opent in nieuw venster) en een presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.
Opgelet: het webinar en de presentatie dateren van 2020. U leert hierin meer over het fonds maar de correcte voorwaarde vindt u op deze website.