Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (voor lokale besturen) Lokaal woonbeleid

Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (voor lokale besturen)

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstand begeleiden.

Wanneer schakelt u het Fonds in? 

U kunt per dossier beslissen of u het Fonds al dan niet wilt inschakelen.

Verloop

Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. U als OCMW beslist autonoom of u de huurder wil begeleiden en zo ja, of u daarbij al dan niet gebruikmaakt van het Fonds. U leest hier kort de stappen om het Fonds in te schakelen, waarna we elke stap gedetailleerder toelichten.

Verplichte begeleidingsovereenkomst 

U moet een begeleidingsovereenkomst sluiten met huurder en verhuurder. Dit is een verplichte voorwaarde om steun van het Fonds te kunnen ontvangen.

De tegemoetkomingen

Binnen de 10 werkdagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder 50% van de huurachterstand van het OCMW met een maximum van 1.482 euro in 2024. Voor het resterende saldo voorziet u een afbetalingsplan in de begeleidingsovereenkomst.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Hoeveel de tegemoetkoming bedraagt, hangt af van de indiendatum van het dossier.

Wat als er nog andere problemen zijn naast huurachterstand? 

Dan mag de verhuurder wel nog een vordering tot uithuiszetting inleiden op grond van andere redenen dan de huurachterstand. Dit staat namelijk los van de werking van het Fonds en de begeleidingsovereenkomst met het OCMW.

Meer informatie?

In deze handleiding(opent in nieuw venster) staat stap voor stap uitgelegd wat u als OCMW moet doen voor u het eerste dossier wil indienen en hoe u als dossierbehandelaar een dossier kan ingeven.

Campagne

Om het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen bekender te maken bij huurder en verhuurder, lanceerde Wonen in Vlaanderen in februari 2023 een campagne met animatievideo. U kunt het filmpje hierover bekijken en verder op deze webpagina het materiaal downloaden.

Inhoud is aan het laden