Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bindend sociaal objectief (BSO) Beleidsprioriteit 1: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

Bindend sociaal objectief (BSO)

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vastgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Het is aan de gemeente om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen.