Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten voortgangstoets 2022 Hoe vordert uw gemeente met het BSO: de jaarlijkse meting en tweejaarlijkse voortgangstoets

Resultaten voortgangstoets 2022

Op 4 juli 2022 bracht Wonen in Vlaanderen de gemeenten op de hoogte van de voorlopige indeling in categorieën voor de voortgangstoets 2022. Voor gemeenten in categorie 1 was de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 kregen drie maanden de tijd om een plan van aanpak te bezorgen waarin ze aantoonden dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken.

  Wonen in Vlaanderen beoordeelde de plannen van aanpak conform de voorwaarden en criteria van het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 2, Deel 3, Titel 2 (het oude Monitoringbesluit van 10 november 2011). Op basis van die beoordeling werden gemeenten ondergebracht in een categorie 2a en een categorie 2b.

  De minister van Wonen stelde eind januari 2023 de lijst vast met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën:

  • 165 gemeenten volgen het groeipad sociale huur: zij komen terecht in categorie 1 (groen op kaart)
  • 127 gemeenten volgen het groeipad sociale huur niet, maar leveren voldoende inspanningen om het BSO te bereiken: zij komen terecht in categorie 2a (oranje op kaart)
  • 8 gemeenten volgens het groeipad sociale huur niet en leveren onvoldoende inspanningen om het BSO te bereiken: zij komen terecht in categorie 2b (rood op kaart)

  De gemeenten werden door Wonen in Vlaanderen op de hoogte gebracht van de definitieve onderverdeling in categorieën.

  Het Besluit Vlaamse Codex Wonen artikel 2.58 bepaalt dat een gemeente die definitief wordt ondergebracht in categorie 2b, een overeenkomst kan sluiten met een of meer sociale woonorganisaties of openbare besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het engagement aan om in de periode 2023-2025 de maatregelen voor een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente op te starten.

  De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2020 ondergebracht waren in categorie 2b en voor de periode 2021-2023 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (4 van de 8), worden gevraagd hun overeenkomst te evalueren en desnoods aan te passen. Een begeleidingsgesprek is een optie, maar geen verplichting. Zij kunnen de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld ook op het lokaal woonoverleg bespreken.

  De gemeenten die in het kader van de voortgangstoets van 2020 niet ondergebracht waren in categorie 2b en dus geen samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (4 van de 8), zullen gevraagd worden een dergelijke samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Een begeleidingsgesprek is een optie, maar geen verplichting. Met de gemeenten die een begeleidingsgesprek wensen, zal Wonen in Vlaanderen contact opnemen om een begeleidingsgesprek te houden in het voorjaar van 2023. De begeleidingsgesprekken zullen indien wenselijk plaatsvinden in de Vlaamse Administratieve Centra van de provincie waar de gemeente gelegen is.

  Meer info:

  Op deze kaart worden alle Vlaamse gemeente ingedeeld in categorieën volgens de laatste voortgangstoets 2022 (meting 31/12/2021). Categorie 1 (groen) omvat gemeenten die het vooropgestelde groeipad volgen om hun BSO te behalen. Categorie 2a (oranje) volgt het groeipad niet, maar levert voldoende inspanningen. Gemeenten in categorie 2b (rood) volgen het groeipad niet en leveren onvoldoende inspanningen.