Gedaan met laden. U bevindt zich op: Borstweringen en lage ramen Aan de slag met het technisch verslag

Borstweringen en lage ramen

Rubriek 233: ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping).

Heel wat woningcontroleurs worstelen met vragen over borstweringen, vooral in combinatie met lage ramen. We stellen vast dat de beoordeling van borstweringen in de praktijk niet altijd gemakkelijk is en ook regelmatig voor wat discussie zorgt op het terrein.

Een verduidelijking van de regelgeving bleek voor deze rubriek noodzakelijk:

  • een borstwering blijft enerzijds de enige mogelijkheid om een blijvende bescherming bij lage ramen te bieden
  • anderzijds maakt een fijnere omschrijving van een ‘laag raam’ binnen de Vlaamse Codex Wonen een meer genuanceerde beoordeling mogelijk 

Na verschillende overlegrondes zowel intern met onze eigen woningcontroleurs, als extern met onze klankbordgroep van de lokale besturen en met een aantal stakeholders, kwamen we tot een duidelijke kader voor de beoordeling van borstweringen. Naast een precieze definitie van ‘lage ramen’ bevat de verduidelijking over borstweringen(PDF bestand opent in nieuw venster) een stap voor stap werkwijze voor de beoordeling van borstweringen.