Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning woningcontroleurs Beleidsprioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Erkenning woningcontroleurs

In de toekomst moet een woningcontroleur die conformiteitsonderzoeken uitvoert een erkenning hebben. Sedert midden 2023 is het concreet mogelijk om de erkenning te behalen. 

Een woningcontroleur controleert of zelfstandige en niet-zelfstandige woningen voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen (VCW). Hiervoor doet de woningcontroleur een onderzoek ter plaatse, het zogenaamde conformiteitsonderzoek.

Een woningcontroleur moet in de toekomst:

We overlopen deze erkenningsvoorwaarden.

Voorwaarde 1: beroepskwalificatie woningcontroleur 

Voor het beroep van woningcontroleur bestaat een beroepskwalificatie(opent in nieuw venster). Die beroepskwalificatie geeft een overzicht van de competenties waarover een woningcontroleur moet beschikken. U kunt een beroepskwalificatie verwerven via een opleidings- (voor nieuwe woningcontroleurs en voor woningcontroleurs met beperkte ervaring) of EVC-traject (voor ervaren woningcontroleurs).

Voorwaarde 2: tewerkstellingsvoorwaarde

Om erkend te zijn, moet een woningcontroleur werken bij een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) lokaal woonbeleid, Wonen in Vlaanderen of een geaccrediteerde keuringsinstelling.

Voorwaarde 3: registratie en gebruik van VLOK

Een woningcontroleur moet geregistreerd zijn in VLOK en het ook altijd gebruiken om technische verslagen op te stellen.

Evaluatie- en coachingssysteem erkende woningcontroleurs (in opbouw) 

Wonen in Vlaanderen zal een evaluatie- en coachingssysteem voor erkende woningcontroleurs voorzien waarin zelfevaluatie en ondersteuning van de erkende woningcontroleurs centraal staan. Het partnerschap met de lokale besturen, de IGS-en en de geaccrediteerde keuringsinstellingen staat daarin centraal. Sancties voor erkende woningcontroleurs zijn mogelijk, maar zullen slechts als laatste middel worden ingezet, vb. bij (herhaaldelijke) zware fouten en grove nalatigheden.