Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het sociaal beheer toepassen Beleidsprioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Het sociaal beheer toepassen

Met het wijzigingsdecreet van 4 mei 2018 heeft het Vlaams parlement de decretale bepalingen over het sociaal beheersrecht grondig bijgestuurd. De Vlaamse regering keurde op 17 mei 2019 ook het Besluit over het sociaal beheer definitief goed. Dit besluit verscheen op 24 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad, waardoor de wijziging van het decreet en het uitvoeringsbesluit in werking zijn getreden. De decretale wijzigingen en het uitvoeringsbesluit maken de toepassing van het sociaal beheer heel wat eenvoudiger en werken de juridische knelpunten en belemmeringen weg.

Om u te helpen bij de uitvoering van het sociaal beheer heeft Wonen in Vlaanderen samen met enkele steden en gemeenten een draaiboek gemaakt. Dit draaiboek overloopt de verschillende stappen bij de toepassing van het sociaal beheer en geeft handige tips.

Wat is sociaal beheer?

Conform boek 5, deel 7 van de Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster) kan de gemeente gedurende negen jaar een woning die minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandsregister, het register van verwaarloosde gebouwen en woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen in sociaal beheer nemen. Sociaal beheer houdt in dat de gemeente de woning in de plaats van de houder van het zakelijk recht zal beheren.

Concreet betekent dit dat de gemeente het recht heeft om werken uit te voeren in de woning en de woning sociaal kan verhuren. In ruil voor de uitoefening van het sociaal beheersrecht ontvangt de houder van het zakelijk recht een jaarlijkse vergoeding die overeenkomt met de onroerende voorheffing en het eventuele batig saldo op het einde van het beheersrecht.

Hoe het sociaal beheer toepassen?

Een woning in sociaal beheer nemen is voor zowat alle steden en gemeenten nog onbekend terrein. Ter ondersteuning van de lokale besturen, werkte Wonen in Vlaanderen samen met enkele steden en gemeenten een draaiboek sociaal beheer(opent in nieuw venster) uit. Dit draaiboek is een praktisch werkdocument dat de verschillende stappen in de procedure doorloopt en handige tips geeft over de aanpak die een gemeente daarbij kan hanteren. Het bevat daarnaast ook verwijzingen naar handige modelbrieven. Het draaiboek werd volledig geïntegreerd in de online handleiding woningkwaliteitsbewaking(opent in nieuw venster) voor lokale besturen.

Het draaiboek vullen we in de toekomst verder aan met de concrete ervaringen die we zullen opdoen bij de toepassing van het sociaal beheer. Zo blijft het een actueel naslagwerk. Daarnaast kunnen de gemeenten en steden rekenen op ondersteuning en begeleiding van Wonen in Vlaanderen. Met concrete vragen over het sociaal beheer kunt u terecht bij ivan.peeters@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).