Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uniform kotlabel voor studentenhuisvesting Woningkwaliteit

Uniform kotlabel voor studentenhuisvesting

De Vlaamse Regering voert een uniform kotlabel in waarmee de studentensteden aan de slag kunnen. Het ontwerpdecreet is op 8 maart 2024 bekrachtigd en het uitvoeringsbesluit is op 17 mei definitief goedgekeurd.

Het uniform kotlabel treedt in werking op 1 januari 2025.

Waarom een uniform kotlabel?

Een kotlabel garandeert naleving van de woningkwaliteits- en brandveiligheidsnormen en of een kot vergund is. Op dit moment kiezen studentensteden en hogere onderwijsinstellingen zelf of ze een kotlabel invoeren en verplichten. Ze bepalen ook zelf de voorwaarden voor dat label. Dat maakt het voor studenten en verhuurders weinig transparant om koten met elkaar te vergelijken en te weten of een kot kwaliteitsvol en brandveilig is. Dat moet een uniform kotlabel verhelpen.

Wat garandeert het kotlabel?

U kunt binnenkort ervoor kiezen om een kotlabel toe te kennen op uw grondgebied.

Het kotlabel garandeert de naleving van:

Hoe kan een gemeente het Vlaams kotlabel toepassen?

U bent niet verplicht om het Vlaams kotlabel toe te passen. Dit is een autonome keuze van elke gemeente.

U heeft de volgende opties:

Verwerking en monitoring via Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK)

De verwerking van het Vlaams kotlabel zal verlopen via het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK), het dossieropvolgingssysteem voor woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen. Als gemeente bent u namelijk verplicht om de procedure voor het kotlabel af te handelen in VLOK.

Het agentschap maakt ook nog werk van een portaal in VLOK waarlangs verhuurders in de toekomst een kotlabel zullen kunnen aanvragen. Ook de ICT-ontwikkelingen voor de ontsluiting van de kotlabels naar de burger zijn nog bezig.