Voorwaarden

In principe komt u alleen in aanmerking voor loopbaanbegeleiding als u:

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont
  • momenteel voltijds of deeltijds werkt, als werknemer of als zelfstandige
  • in de laatste twee jaar minimaal 1 jaar als werknemer of zelfstandige hebt gewerkt
  • in de laatste 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding hebt gevolgd.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u in sommige gevallen toch in aanmerking komen (opent in nieuw venster) voor loopbaanbegeleiding.

Procedure

Hoeveel uren?

U hebt om de 6 jaar recht op 8 uur loopbaanbegeleiding. U kunt die 2 pakketten van 4 uur direct na elkaar opnemen of met een tussenpauze.

  • Kiest u voor een pakket van 4 uur? Dan kunt u binnen 6 jaar nog een tweede pakket van 4 uur volgen, op voorwaarde dat u op dat moment werk hebt. Als u op dat moment geen werk hebt, kunt u die laatste vier uur niet meer opnemen.
  • Kiest u voor een pakket van 8 uur? Dan kunt u pas een nieuw pakket aanvragen na 6 jaar.
  • U kunt de twee pakketten in hetzelfde loopbaancentrum volgen, maar dat hoeft niet.

Bestellen

Sinds 1 januari 2020 moet u om loopbaancheques te bestellen minimaal 7 jaar werkervaring hebben als werknemer of zelfstandige.

U vraagt uw cheque voor loopbaanbegeleiding online of telefonisch aan bij de VDAB. U kunt maar 1 loopbaancheque (voor 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als u uw 4 uur begeleiding hebt afgerond, kunt u een tweede loopbaancheque voor 3 uur bestellen.
Per loopbaancheque betaalt u 40 euro. Dat is erg voordelig, want de reële waarde bedraagt 550 euro. De Vlaamse overheid legt per loopbaancheque dus 510 euro bij.

Op de website vindt u een hoop veelgestelde vragen over aankoop, geldigheidsduur en terugbetaling van loopbaancheques (opent in nieuw venster).

Het traject

Voor uw loopbaanbegeleidingstraject neemt u contact op met een door de VDAB erkend loopbaancentrum (opent in nieuw venster) naar keuze. Het eerste vrijblijvende gesprek dat u bij het loopbaancentrum hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

In het loopbaanbegeleidingstraject zoekt u tijdens verschillende gesprekken met een loopbaanbegeleider uit wat uw sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities zijn. Daarna leert u uw loopbaandoelen te bepalen: wat motiveert u, welke banen passen bij u? U stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarin u aangeeft welke stappen u moet ondernemen om uw doelen te bereiken. Tot slot helpt de loopbaanbegeleider u om uw ontwikkelingsplan waar te maken en bij te sturen waar nodig.

Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u tot 12 maanden na het beëindigen van uw loopbaanbegeleiding bij uw loopbaanbegeleider terecht voor een gratis nazorggesprek.