Gedaan met laden. U bevindt zich op: MAGDA case: Studietoelagen Inspiratie en gebruikerservaring

MAGDA case: Studietoelagen

De bepaling van het bedrag van een studietoelage is een complex gegeven(opent in nieuw venster). Dit hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals onder andere de hoogte van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het studietraject.

Om dit bedrag te bepalen maakt de afdeling Studietoelagen van het Agentschap Onderwijs en Vorming gebruik van verschillende gegevens uit een tiental authentieke bronnen. Al deze bronnen worden via het MAGDA-platform ontsloten zodat de afnemer, studietoelagen in dit geval, slechts een éénmalig integratietraject hoeft te doorlopen. Studietoelagen maakt onder andere gebruik van persoonsgegevens, gegevens over gezinssamenstelling, gegevens rond de inschrijvingen in het onderwijs, enz.