De overheid houdt heel wat gegevens bij in authentieke bronnen. Dat gebeurt zowel op federaal als op gewestelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan het Rijksregister, de Kruispuntbank Voertuigen (DIV), de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

In Vlaanderen zorgt MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) ervoor dat alle instanties met de juiste machtiging toegang hebben tot deze bronnen. MAGDA biedt hiervoor een elektronisch dienstenpakket aan en garandeert dat gegevens veilig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitgewisseld worden. MAGDA is daardoor cruciaal voor de digitalisering van diensten van de Vlaamse en lokale overheden.

Tot wie richt MAGDA zich?

Bovenaanzicht van een grote groep mensen die een uitleg volgen

Alle Vlaamse instanties kunnen gebruik maken van het MAGDA-dienstenpakket evenals federale entiteiten die toegang willen tot Vlaamse bronnen.

Veilig gegevens uitwisselen

Overheden, bedrijven en verenigingen moeten de Europese privacyregels respecteren die vastgelegd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook wanneer persoonsgegevens via het MAGDA-platform opgehaald en verwerkt worden. Afnemers (dit zijn instanties die gegevens opvragen) moeten daarom een machtiging hebben van een bevoegde autoriteit, of zij moeten de nodige afspraken vastleggen in een protocol met de bronhouders (dit zijn instanties die gegevens ter beschikking stellen).

Andere aspecten die van belang zijn voor het veilig uitwisselen van gegevens hebben betrekking op het loggen van transacties en het vastleggen van de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen.
Alle informatie hierover vindt u in de MAGDA Gebruikersomgeving onder de rubriek ‘Informatieveiligheid en juridische informatie(opent in nieuw venster)’.

Welke gegevens kan u ophalen via MAGDA?

Het MAGDA-platform biedt een groot aantal webdiensten aan waarmee gegevens uit verschillende brondatabanken kunnen opgehaald worden zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank voertuigen, patrimoniuminformatie van de AAPD, enz.

Het aanbod aan webdiensten en een overzicht van brondatabanken kan geraadpleegd worden via de MAGDA-gebruikersomgeving(opent in nieuw venster).

Hoe kan u gebruik maken van het MAGDA dienstenpakket?

MAGDA stelt verschillende webservices ter beschikking waarmee gegevens kunnen uitgewisseld worden met verschillende authentieke bronnen. IT-diensten of IT-dienstenleveranciers kunnen deze diensten integreren in uw applicaties en daarmee uw bedrijfsprocessen automatiseren. Daarnaast biedt MAGDA ook verschillende publicatie- of mutatiediensten aan via FTPS. Alle informatie om deze diensten te integreren vindt u in de MAGDA-gebruikersomgeving(opent in nieuw venster).

De MAGDA Documentendienst is dan weer een complete API waarmee u het verzenden van documenten naar burgers en ondernemingen volledig kan automatiseren.

Digitaal Vlaanderen heeft zelf verschillende MAGDA-webservices geïntegreerd in de webtoepassing MAGDA Online. MAGDA Online toont gegevens uit veel gebruikte brondatabanken zonder dat u daarvoor een IT-toepassing moet ontwikkelen.

Naast het aanbod van webdiensten faciliteert het platform ook een veilige aansluiting op federale platformen zoals Mercurius voor e-invoicing die hun eigen webdiensten aanbieden.

U kan gebruik maken van het MAGDA dienstenpakket door aan te sluiten op MAGDA.

Aan de slag met MAGDA

Wie met MAGDA aan de slag gaat, vindt hierna veel nuttige informatie.