Gedaan met laden. U bevindt zich op: MAGDA: E-invoicing MAGDA

MAGDA: E-invoicing

Elektronisch factureren

E-invoicing of e-facturatie betreft, als onderdeel van e-procurement, de digitalisering van het facturatieproces.

Het uitwisselen van elektronische facturen tussen overheden en bedrijven gebeurt in België via het federale Mercuriusplatform.(opent in nieuw venster) Dit platform voorziet in webdiensten waarmee je als overheid e-facturen van leveranciers kunt ophalen, of waarmee je e-facturen kunt verzenden.

Alle publieke actoren in Vlaanderen krijgen toegang tot het Mercuriusplatform via de e-invoicingdiensten van het MAGDA platform.

De Simpl.ePRIOR dienst

Simpl.ePRIOR is de webservice die de functionaliteit aanbiedt van de reeds uitgefaseerde ‘customer’ en ‘e-ordering’ webdiensten. Met deze dienst kan je niet enkel inkomende maar ook uitgaande elektronische facturen en creditnota’s behandelen.

Simpl.ePRIOR ondersteunt ook e-ordering en e-catalogue. Daarenboven ondersteunt deze dienst de Europese norm PEPPOL BIS V3. PEPPOL(opent in nieuw venster) is het internationaal afsprakenkader voor e-procurement en e-invoicing. Mercurius is hierbinnen het ‘Access Point’ voor de overheid.

Ter ondersteuning van de Vlaamse instellingen is er een samenwerkingsovereenkomst tussen het Facilitair Bedrijf en Digitaal Vlaanderen met als doel het faciliteren van de koppeling met dit Mercuriusplatform via MAGDA. Deze overeenkomst voorziet ook in dagelijkse ondersteuning in geval van vragen en problemen via de MAGDA Service Desk(opent in nieuw venster).

Wettelijke verplichtingen

Elke overheid moet conform de Europese richtlijn 2014/55/EU in staat zijn e-facturen die aan de Europese norm voldoen te ontvangen en te verwerken. Door gebruik te maken van Simpl.ePRIOR en MAGDA bent u in regel met deze Europese richtlijn en met de Belgische wetgeving.

Voor opdrachtnemers van de Vlaamse overheid bestaat al sinds 2017 de verplichting om elektronisch te factureren.

Meer toelichting over de wettelijke verplichtingen van overheden en leveranciers.

Via de PEPPOL Directory(opent in nieuw venster) kunt u nagaan welke instanties en bedrijven in binnen- en buitenland e-facturatie gebruiken volgens de PEPPOL-normen. Zoeken kan op naam of op KBO-nummer(opent in nieuw venster). Via “Show details” en “Supported document types” ziet u welke PEPPOL-diensten door een bepaalde instantie of bedrijf ondersteund worden.

Technische informatie

Technische informatie voor de nieuwe MERCURIUS Simpl.ePRIOR webdiensten (vanaf 15 december 2018)

Aansluiten op het MAGDA-platform

Voor het aansluiten op het MAGDA-platform voor e-invoicing moet je een aantal administratieve en technische stappen doorlopen. Daarvoor volg je de aansluitingsprocedure e-procurement(opent in nieuw venster).

Wie kan aansluiten?

E-invoicing is beschikbaar voor alle Vlaamse instellingen. Kijk na of uw organisatie een Vlaamse instelling is.