Overheidsinstanties in Vlaanderen kunnen met de MAGDA Documentendienst de verzending van hun brieven of documenten automatiseren. De verzending gebeurt zoveel mogelijk digitaal naar de eboxen van burgers of ondernemingen of via e-mail. Als een digitale verzending niet lukt, bijvoorbeeld naar een overheid of naar een burger die geen toelating heeft gegeven om brieven te ontvangen via zijn eBox, wordt de brief afgedrukt en met de klassieke post opgestuurd. Alles verloopt veilig, betrouwbaar en in orde met de AVG-wetgeving. Documenten kunnen aangetekend verzonden worden.

De MAGDA Documentendienst richt zich tot drie doelgroepen:

  • Alle entiteiten van de Vlaamse overheid.
  • Lokale overheden: provincies en lokale besturen, maar ook politiezones en hulpverleningszones in Vlaanderen.
  • Voorzieningen in Vlaanderen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en nutsbedrijven.

De dienst kan op 2 manieren gebruikt worden:

In de kijker

Bekijk hier ((opent in nieuw venster)) de getuigenis van Geert Sinnaeve tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen 2020.

De MAGDA documentendienst is de perfecte finale bouwsteen om de end-to-end stroom aan documenten volledig te digitaliseren.

Geert Sinnaeve

Directeur ICT Shared Services Roeselare

Het gegevensdelingsplatform MAGDA slaat hier de nagel op de kop om ons een full service platform aan te bieden voor digitale (aangetekende) zendingen. Op termijn kunnen we papieren communicatie volledig vaarwel zeggen.

Dominique Dejonckheere

ICT Manager Zorg en Gezondheid