Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toerisme Vlaanderen: veel tijdswinst dankzij kadastergegevens in MAGDA Online MAGDA

Toerisme Vlaanderen: veel tijdswinst dankzij kadastergegevens in MAGDA Online

Nieuwsbericht
26 maart 2024

MAGDA Online heeft een sterk 2023 achter de rug, met het domein kadaster als dé blikvanger. In de eerste jaarhelft werden bijkomende kadasterdiensten toegevoegd, en dat leidde mee tot een stijging van zo’n 58.000 bevragingen in 2022 naar maar liefst 334.000 bevragingen in 2023.

Toerisme Vlaanderen

Lokale besturen staan in voor heel wat van de bevragingen, maar ook voor entiteiten van de Vlaamse overheid kan het gebruik van het domein kadaster in MAGDA Online een meerwaarde bieden. Dat toont het voorbeeld aan van de Dienst Handhaving van Toerisme Vlaanderen, die instaat voor de controle van het Logiesdecreet en administratieve sancties kan opleggen aan logiesuitbaters die de uitbatingsvoorwaarden niet respecteren.

“Onze toegang tot de kadasterdiensten in MAGDA Online heeft ervoor gezorgd dat Toerisme Vlaanderen logiesexploitanten sneller en beter kan begeleiden en adviseren om te voldoen aan het Logiesdecreet”, klinkt het bij de Dienst Handhaving. “Via MAGDA Online kunnen we eigenaars- of exploitantgegevens sneller terugvinden. Vaak staan logies namelijk online zonder contactgegevens of vermelding van de uitbater, waardoor het niet mogelijk was om contact op te nemen. Voorheen moesten we hiervoor navraag doen bij de gemeentelijke ‘kadasterdiensten’ en later het CSPI, het centrale orgaan voor uitwisseling van patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Ook in het kader van handhavingsdossiers en eventuele sancties is het uiteraard cruciaal om over de correcte gegevens te beschikken van de uitbater of eigenaar.”

Hoe toegang krijgen tot MAGDA Online?

Om toegang te kunnen krijgen tot kadastergegevens via MAGDA Online, moet je als entiteit van de Vlaamse overheid een machtiging van de FOD Financiën krijgen. Dat vraagt wel wat geduld, zo heeft het team van Toerisme Vlaanderen gemerkt: “De hele procedure om toegang te krijgen tot de kadasterdiensten duurde in ons geval meer dan een jaar. Het opzetten van de effectieve toegang tot MAGDA Online verliep daarna wel heel vlot en snel. Nu we toegang hebben, wordt gelukkig heel wat tijd teruggewonnen in onze dagelijkse werking.”