Procedure

Op de website leest u hoe u uw teeltintentie kunt melden (opent in nieuw venster). U leest er ook welke rassen u mag telen en wat u moet doen na de teelttoestemming, het inzaaien en het einde van de bloei.

Wetgeving

  • Europese verordening nr. 331/2011 van de Commissie van 6 april 2011 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1120/2009, wat het gebruik van grond voor de productie van hennep in het kader van de uitvoering van de in verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde bedrijfstoeslagregeling betreft.
  • Ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft (art. 11 t.e.m. 13).

Contact

Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
Tel. 02 552 75 34
Fax 02 552 75 11
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)