Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mentoropleidingen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

Mentoropleidingen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

Wijziging Inhoudelijke voorwaarden voor de mentoropleidingen vanaf 1 september 2023

Vanaf 1 september 2023 moet een opleiding, die als mentoropleiding geregistreerd wil worden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives:

 • Gegeven worden door een geregistreerde dienstverlener Werk en Sociale Economie;
 • Technieken aanleren om het opleidingsplan te personaliseren;
 • Vaardigheden bijbrengen om personen die op een werkvloer een opleiding krijgen:
  • instructies te geven
  • te motiveren
  • hun vorderingen op te volgen
  • bij te sturen
  • te evalueren
  • feedback te geven

Dit zijn dezelfde inhoudelijke elementen die een mentoropleiding diende te bevatten om in aanmerking te komen voor de RSZ-korting voor mentoren. De mentorkorting wordt afgeschaft en vervangen door een nieuwe Vlaamse premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen.

De regelgeving wijzigt in het kader van twee nieuwe premies van de Vlaamse overheid voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding:

Vlaamse ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan leerlingen in alternerende opleidingen secundair onderwijs, lerenden in duale opleidingen volwassenenonderwijs of lerenden in een graduaat Verpleegkunde kunnen deze premie aanvragen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze premie kan je bij het team kwalificerend werkplekleren(opent in nieuw venster) terecht.

Mentoropleidingen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

 • Werkgevers met werkplekken voor studenten graduaat verpleegkunde die willen dat hun werkplekbegeleider een opleiding volgt die in aanmerking komt voor de premie kwalificerend werkplekleren kunnen vanaf september 2023 in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives opvragen welke mentoropleidingen in aanmerking komen. Uitzondering: de uitbreidingsmodule van CVO genaamd “Mentor op de werkvloer” die kan voorkomen in verschillende opleidingen, komt ook in aanmerking als mentoropleiding voor de premie kwalificerend werkplekleren.
 • Opleidingsverstrekkers die voor hun mentoropleiding een afwijking willen van de minimum voorwaarde van 32 uur voor VOV of dat hun mentoropleiding in aanmerking komt voor de premie kwalificerend werkplekleren voor graduaten verpleegkunde, moeten hun opleiding aanmelden voor registratie in de opleidingsdatabank VOI.
  Bij de beoordeling van de registratie-aanvraag wordt rekening gehouden met de nieuwe inhoudelijke voorwaarden.

Mentoropleiding registreren

Een mentoropleiding kan enkel als aparte opleiding worden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.
Deze kan wel modulair worden georganiseerd. Maar één module kan niet als mentoropleiding worden geregistreerd.

Wilt u een mentoropleiding registreren in de opleidingsdatabank voor Vlaams opleidingsincentives? Dien dan 3 maanden voor de startdatum van de opleiding een aanmelding ter registratie in via het WSE-loket(opent in nieuw venster) met het opleidingsplan in bijlage.

Mentoropleidingen hoeven niet aan de voorwaarde van minstens 32 uur te voldoen om geregistreerd te worden in de opleidingsdatabank.

Voor meer informatie, neem een kijkje op de webpagina voor opleidingsverstrekkers.

Ppt infosessie mentoropleidingen

Opname infosessie mentoropleidingen