Voorwaarden

 • In de winterperiode kunt u via het OCMW een beperkte financiële steun krijgen om prepaid voor aardgas op te laden.
 • De winterperiode loopt van 1 november tot 31 maart.

Procedure

Informeer bij het OCMW van uw gemeente of u in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt uw aanvraag en beslist dan of u in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als u in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Wat meenemen

 • Je identiteitskaart

 • Je gele budgetmeterkaart als je nog een oude budgetmeter hebt.

 • Een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)

 • Een bewijs van je vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)

 • De contactgegevens van je schuldbemiddelaar, als je die hebt.

Bedrag

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is voor de wintermaanden 2021-2022 vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Dat bedrag is afhankelijk van het type woning en van uw statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voor gewone afnemers is het bedrag (in de 'winterperiode' 2020-2021):

 • voor een appartement: 38,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 54,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 64,66 euro per halve maand.

Voor beschermde afnemers is het bedrag (in de 'winterperiode' 2020-2021):

 • voor een appartement: 17,66 euro per halve maand
 • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 24,66 euro per halve maand
 • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 29,66 euro per halve maand.

Publicaties