Gedaan met laden. U bevindt zich op: Certificaat Conformiteit van Productie

Certificaat Conformiteit van Productie

Als u de eerste keer een erkenning aanvraagt als fabrikant van voertuigen en voertuigonderdelen, krijgt u een Certificaat Eerste Beoordeling. Vraagt u na een jaar de verlenging aan en wordt die goedgekeurd? Dan wordt dat een Certificaat Conformiteit van Productie. U moet elke keer de verlenging van uw erkenning als fabrikant aanvragen ten minste 3 maanden voor uw certificaat vervalt.

De procedure om een Certificaat Conformiteit van Productie aan te vragen verschilt voor fabrikanten die eenmalig een voertuig of onderdeel maken of verbouwen, of in serie produceren. 

Aanvraag Conformiteit van Productie als u 1 stuk of af en toe een stuk produceert

 • Stap 1

  Dien het aanvraagformulier in

  • Log in via Fastlane(opent in nieuw venster), open een dossier en geef de volgende zaken door:

   • Beschrijving van uw aanvraag
   • Het aanvraagformulier ‘eerste beoordeling_COP’ (Formulier te vinden in de Fastlane aanvraag)
   • Uw ISO-certificaat met bijbehorend auditrapport
   • Overzicht materialen
   • Competentiematrix van de organisatie
   • Checklijst(en).
 • Stap 2

  Bewijs de kwaliteit van uw productieproces

  Hebt u al een ISO 9001:2015-certificaat, een gelijkwaardig certificaat of Compliance Statement volgens Verordening (EG) 2018/858? Dan controleert de door u aangewezen technische dienst zowel administratief als op locatie de volgende zaken:

  • naspeurbaarheid
  • follow-up wetgeving
  • uitrusting en meetmiddelen
  • follow-up opbouwrichtlijnen
  • dossiers via een steekproef uit Fastlane
  • competentiematrix en uitvoering van die taken
  • follow-up opmerkingen van de Cel Homologatie bij vorige controles
  • plannen, technische tekeningen, instructies voor het atelier en checklists.

  Hebt u geen ISO 9001:2015-certificaat, gelijkwaardig certificaat of Compliance Statement volgens Verordening (EG) 2018/858? Dan gebeurt de beoordeling door een technische dienst categorie D, aangesteld door de goedkeuringsinstantie om productiemonsters te keuren of te testen of het toezicht te houden op keuringen en testen.

 • Stap 3

  Ontvang uw certificaat en krijg opnieuw toegang tot BEVASYS en Fastlane

  Zijn er problemen? Dan spreekt de cel Homologatie met u af wanneer alles in orde moet zijn.

  Is uw aanvraag in orde of zijn er maar enkele werkpunten? Dan krijgt u:

  • auditrapport
  • Certificaat Conformiteit van Productie
  • verlenging van uw toegang tot Fastlane.

Aanvraag Conformiteit van Productie als u in serie produceert

 • Log in via Fastlane, open een dossier en geef hierin volgende zaken door:

 • Beschrijving van uw aanvraag
 • Het aanvraagformulier ‘eerste beoordeling_COP’ (Formulier te vinden in de Fastlane aanvraag)
 • Uw ISO-certificaat met bijbehorend auditrapport
 • Overzicht materialen
 • Competentiematrix van de organisatie
 • Checklijst(en)

Het verdere verloop verschilt als u als fabrikant alleen typegoedkeuringen nodig hebt of ook individuele goedkeuringen.

Controles van technische dienst categorie C:

 • naspeurbaarheid
 • follow-up wetgeving
 • uitrusting en meetmiddelen
 • follow-up opbouwrichtlijnen
 • dossiers via een steekproef uit Fastlane
 • competentiematrix en uitvoering van die taken
 • follow-up opmerkingen van de Cel Homologatie bij vorige controles
 • plannen, technische tekeningen, instructies voor het atelier en checklists.

Controle van technische dienst categorie D: follow-up van de productiecontrole.

De technische dienst bezorgt het auditrapport aan de cel Homologatie en Technische Keuring van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. U krijgt:

 • auditrapport
 • Certificaat Conformiteit van Productie
 • verlenging van uw toegang tot Fastlane.

Wijzigingen Certificaat Conformiteit van Productie

Komt er een productielocatie bij? Of wilt u het toepassingsgebied verruimen? Dan moet u een wijziging aanvragen van uw Certificaat Eerste Beoordeling. Dat gebeurt op dezelfde manier als de oorspronkelijke aanvraag van de erkenning, met het indienen van het formulier in Fastlane. In de tab ‘Admin’ kiest u bij ‘Soort aanvraag’ in het dropdownmenu 'Wijziging’.

Audits en verlenging Certificaat Conformiteit van Productie

Het Certificaat Conformiteit van Productie is 1 jaar geldig. De algemene regel is dat er jaarlijks een audit is om het certificaat te verlengen. Niet alle productielocaties worden elk jaar bezocht, maar elke productielocatie wordt minstens om de 4 jaar bezocht en gecontroleerd.

Bonus-malusregeling bij de verlenging van uw Certificaat Conformiteit van Productie

Bonus: de auditfrequentie gaat van 1 naar 2 jaar als u aan minstens 3 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een ISO 9001:2015-certificaat
 • U had zonder onderbreking toegang tot Fastlane
 • U maakte geen tweedegraadsfouten bij de laatste audit – dat is een technische fout aan het voertuig
 • U kreeg geen grote opmerkingen tijdens de 2 vorige audits van uw ISO-normen of Conformiteit van Productie.

Malus: de auditfrequentie gaat van 1 jaar naar 6 maanden of van 2 jaar naar 6 maanden met een tussenstap van 1 jaar als

 • er significante opmerkingen waren bij de 2 vorige audits van de Conformiteit van Productie
 • of er significante opmerkingen waren bij de 2 vorige audits van de ISO-normen
 • of uw toegang tot Fastlane 2 of meer keer werd ingetrokken in de 2 jaar voor de vervaldatum van het certificaat.