Gedaan met laden. U bevindt zich op: Praktijkexamen rijbewijs AM

Praktijkexamen rijbewijs AM

U kunt het praktijkexamen afleggen met uw eigen voertuig of met een voertuig van een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Vanaf 1 oktober 2023 kunt u het praktijkexamen ook met een speedpedelec afleggen, dus niet alleen met een bromfiets.

 • U legt het examen af met uw eigen voertuig?
  Dan maakt u zelf een afspraak met een examencentrum, bij voorkeur 6 weken op voorhand.
  Let op: omdat u nog geen rijbewijs hebt, mag u niet zelf met uw voertuig naar het examencentrum rijden. U moet u laten begeleiden tot aan het examencentrum of uw voertuig laten brengen door iemand met een geldig rijbewijs.
 • U legt het examen af met een voertuig van een rijschool?
  Dan maakt de rijschool de afspraak. Zij staan in voor het vervoer en de documenten van het voertuig.

Het praktijkexamen voorbereiden

U volgt minimaal 4 uur praktijkles in een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Dat kan zodra u 16 jaar bent.

Het praktijkexamen kost 12 euro en bestaat uit 2 delen:

 • een proef waarin u toont dat u de bedieningsorganen van uw voertuig kent
 • 4 manoeuvres.

Proef bedieningsorganen

Tijdens de proef gaat de examinator na of u alle bedieningsorganen van uw voertuig kunt gebruiken.

Voertuig met 2 wielen

 • voorrem
 • achterrem
 • gashendel
 • geluidstoestel (claxon)
 • dimlicht
 • grootlicht.

En als ze op het voertuig staan:

 • versnellingen
 • richtingaanwijzers
 • noodstopschakelaar.

Voertuig met meer dan 2 wielen

 • geluidstoestel
 • richtingaanwijzers
 • dimlicht
 • grootlicht.

Stelt de examinator vast dat u de bedieningsorganen niet goed kunt aanwijzen en gebruiken? Dan onderbreekt hij het examen.

Deze proef is een deel van élk praktijkexamen voor het rijbewijs AM en vindt plaats vlak voor de 4 manoeuvres.

Manoeuvres

Tijdens de manoeuvres gaat de examinator na of u uw voertuig beheerst. Uw voeten mogen de grond niet raken. U moet uw eventuele veiligheidsgordel bevestigen en uw richtingaanwijzers gebruiken. De zijspiegels moeten in de normale stand staan. Tijdens de manoeuvres mag de overbouw van uw voertuig de straatbegrenzing overschrijden.

Voertuig met 2 wielen

De examinator vraagt u om:

 • te slalommen
 • in lussen te rijden
 • stapvoets te rijden
 • plots te remmen.

Voertuig met meer dan 2 wielen

U moet:

 • rechts parkeren tussen 2 voertuigen
 • in rechte lijn achteruitrijden
 • vooruit in een garage rijden
 • keren in een straat.

Voor te leggen documenten

Bezorg de onderstaande documenten aan het examencentrum vóór de start van het praktijkexamen:

Van de kandidaat:

 • geldig identiteitsdocument
 • attest van slagen voor het theorie-examen
 • getuigschrift van praktijklessen door een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster)
 • ondertekende of van attesten voorziene verklaring over lichaamsgebreken en kwalen
 • betalingsbewijs als u het praktijkexamen vooraf hebt betaald.

Van het voertuig:

 • origineel inschrijvingsbewijs
 • verzekeringsbewijs
 • origineel gelijkvormigheidsattest, als u het examen met uw eigen voertuig aflegt.

Examenuitrusting

Op het examen draagt u een Europees gehomologeerde valhelm die goed aansluit zonder te knellen. Er mag 1 tot 2 cm speling tussen uw kaak en de riem zijn.

Examenvoertuig

Het examenvoertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Bijkomende voorwaarden en voorschriften zijn:

 • Een voertuig met meer dan 2 wielen moet een achteruitrijstand hebben.
 • Een bromfiets met 2 wielen moet een zijdelingse of centrale steunvoet hebben.
 • Bij een driewielige bromfiets moet de afstand tussen de middens van de grondcontactvlakken van de 2 wielen op dezelfde as minimaal 46 cm zijn.

U bent geslaagd voor het praktijkexamen

U krijgt het formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’ van het examencentrum. Ga met dat formulier naar uw gemeentebestuur om uw rijbewijs aan te vragen.

Het formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’ zelf is geen geldig rijbewijs. U mag er niet mee rijden. Het is 3 jaar geldig om uw rijbewijs aan te vragen.

U bent niet geslaagd voor het praktijkexamen

U kunt het praktijkexamen opnieuw afleggen, maar niet dezelfde dag. U mag onbeperkt herkansen.

Klachtenprocedure

Als u een klacht hebt over het praktijkexamen kunt u de volgende stappen ondernemen:

 1. Bespreek de klacht eerst met de hoofdexaminator.
 2. Bespreek de klacht met de directie van het examencentrum als u geen oplossing vindt met de hoofdexaminator.

Beroepsprocedure

Na niet slagen voor het praktijkexamen kunt u in beroep gaan tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen. Stuur binnen de 15 dagen na het examen een aangetekend en ondertekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie (postadres):

Voorzitter Beroepscommissie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 15 bus 437
1210 Brussel

Vermeld onderstaande gegevens van de persoon die beroep aantekent:

 • naam
 • voornaam
 • geboortedatum
 • handtekening
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • examencentrum waar het examen werd afgenomen
 • aantal keer dat het praktijkexamen werd afgelegd.

Het verzoekschrift moet argumenten en een beschrijving bevatten van de feiten die betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van de plaats, de tijd en de procedure van het laatste examen dat werd afgelegd.

Voor het verzoekschrift betaalt u 29 euro. U ontvangt een bericht met het rekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.