Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijbewijs AM aanvragen, vervangen of verlengen

Rijbewijs AM aanvragen, vervangen of verlengen

Waar en wanneer aanvragen?

Als u voor het praktijkexamen slaagt, krijgt u een formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Daarmee gaat u naar uw gemeentebestuur om uw rijbewijs AM aan te vragen. U hebt daarvoor 3 jaar de tijd.

Geldigheid

Een rijbewijs AM heeft de vorm van een elektronische bankkaart en is 10 jaar geldig. Na 10 jaar gaat u langs uw gemeente voor een verlenging. U moet dan niet opnieuw examens afleggen.

Het rijbewijs AM is een Europees rijbewijs. U mag er in elk land van de Europese Unie een speedpedelec, bromfiets met 2 of 3 wielen of lichte vierwieler mee besturen.

Ook heel wat landen (opent in nieuw venster)buiten Europa erkennen het Belgische rijbewijs. Toch is het vaak aan te raden om een internationaal rijbewijs aan te vragen. Informeer voor uw vertrek bij de Belgische ambassade ter plaatse.

Nieuw rijbewijs AM na diefstal of verlies

Raakt u uw rijbewijs kwijt door diefstal of verlies? Dan kunt u een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met het ‘attest van aangifte van verlies of diefstal’ dat u daar krijgt, vraagt u een nieuw rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Kostprijs: ± 25 euro.

Vervallen rijbewijs AM vernieuwen

Uw rijbewijs AM vervalt na 10 jaar. Ga op tijd naar uw gemeentebestuur om het te vernieuwen. Het duurt 3 tot 5 werkdagen voor u het nieuwe rijbewijs kunt afhalen. Kostprijs: ± 25 euro. Dit verschilt van gemeente tot gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of 02 277 31 11.

Rijbewijs AM terugkrijgen na rijverbod

Na zware verkeersovertredingen kan de rechter u een rijverbod opleggen. Binnen de 4 werkdagen moet u dan uw rijbewijs inleveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Om uw rijbewijs terug te krijgen, kan de rechter u maatregelen opleggen, zoals het opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen. Hij kan u ook herstelonderzoeken(opent in nieuw venster) opleggen. Dan moet u een medisch en/of psychologisch onderzoek ondergaan.

Nadat u voor elk onderzoek geslaagd bent, kunt u uw rijbewijs weer gaan ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of 02 277 31 11.

Aangepast rijbewijs

Hebt u een aandoening, letsel, handicap of ziekte? Of neemt u bepaalde medicijnen in? Dan kunt u uw voertuig mogelijk niet meer veilig besturen. Uw behandelende arts moet u daarvan op de hoogte brengen. U hebt dan 4 werkdagen de tijd om dat aan uw gemeentebestuur te melden en uw rijbewijs in te leveren.

U bent dan wettelijk verplicht om uw rijgeschiktheid te laten bepalen. Uw arts mag die beslissing nemen, maar u mag ook contact opnemen met het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA)(opent in nieuw venster). Zij bezorgen u een rijgeschiktheidsattest. Het kan zijn dat u daarin beperkingen of voorwaarden opgelegd krijgt.

Die beperkingen en voorwaarden worden overgenomen op het aangepaste rijbewijs. Zo’n aangepast rijbewijs met beperkende codes vraagt u bij uw gemeentebestuur aan. In veel gemeenten is dat aangepaste rijbewijs gratis.