Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaat: groen of rood keuringsbewijs

Resultaat: groen of rood keuringsbewijs

­Voertuigen worden tijdens de technische keuring gecontroleerd op lichte of ernstige gebreken. Afhankelijk van de gebreken krijgt het voertuig een groen of rood keuringsbewijs.

Groen keuringsbewijs

Een groen keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

 • Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften (geen code)
  Het voertuig vertoont geen gebreken.
 • Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring (code 5)
  Deze code vermeldt gebreken die zo snel mogelijk in orde gebracht moeten worden. Er is geen herkeuring nodig, maar dit wil niet zeggen dat u de herstelling mag uitstellen.
 • Gebreken nauwlettend in het oog houden (code 4)
  Bepaalde onderdelen van het voertuig zijn op het ogenblik van de keuring in orde, maar u moet ze wel in de gaten houden.
 • Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring. Opm.: technische of administratieve regularisatie (code 3)
  Er zijn administratieve tekortkomingen vastgesteld. Er wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden afgeleverd. Binnen deze termijn moet het voertuig opnieuw voorgereden worden.

Rood keuringsbewijs

Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

 • Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring (code 2)
  Het voertuig vertoont ernstige gebreken die zo snel mogelijk in orde moeten worden gebracht. U moet uw voertuig binnen de 15 dagen opnieuw voorrijden bij de keuring.
 • Verboden tot het verkeer (code 1)
  Gebreken zijn zo ernstig dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt. Het voertuig mag enkel op de weg om de kortste afstand tussen keuringscentrum en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen.