Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaat: groen of rood keuringsbewijs

Resultaat: groen of rood keuringsbewijs

­Voertuigen worden tijdens de technische keuring gecontroleerd op lichte of ernstige gebreken. Afhankelijk van de gebreken krijgt het voertuig een groen of rood keuringsbewijs.

Groen keuringsbewijs

Een groen keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

 • Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften (geen code)
  Het voertuig vertoont geen gebreken.
 • Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring (code 5)
  Deze code vermeldt gebreken die zo snel mogelijk in orde gebracht moeten worden. Er is geen herkeuring nodig, maar dit wil niet zeggen dat u de herstelling mag uitstellen.
 • Gebreken nauwlettend in het oog houden (code 4)
  Bepaalde onderdelen van het voertuig zijn op het ogenblik van de keuring in orde, maar u moet ze wel in de gaten houden.
 • Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring. Opm.: technische of administratieve regularisatie (code 3)
  Er zijn administratieve tekortkomingen vastgesteld. Er wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden afgeleverd. Binnen deze termijn moet het voertuig opnieuw voorgereden worden.

Rood keuringsbewijs

Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

 • Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring (code 2)
  Het voertuig vertoont ernstige gebreken die zo snel mogelijk in orde moeten worden gebracht. U ontvangt een rood keuringsbewijs met 15 dagen geldigheid. Tijdens die 15 dagen kunt u op de openbare weg rijden als de gebreken zijn verholpen. U moet het voertuig ten laatste twee maanden na de afkeuring laten herkeuren.
 • Verboden tot het verkeer (code 1)
  Gebreken zijn zo ernstig dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt. U moet het voertuig ten laatste twee maanden na de afkeuring laten herkeuren.

Zonder geldig keuringsbewijs mag u alleen de kortste weg afleggen tussen uw woonplaats, de herstelplaats en het keuringscentrum.