De Vlaamse Hydrografie (van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) brengt de bodem van de Noordzee in kaart. Van ongeveer 300 wrakken in het Belgisch deel van de Noordzee hebben ze de juiste locatie, de exacte diepte en nog veel meer informatie verzameld.

Die gegevens kunt u raadplegen in de online wrakkendatabank(opent in nieuw venster).

Om zelfs het kleinste onderdeel van een wrak in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde meetapparatuur, zoals een 'sidescansonar' of een 'multibeam-echolood'. Dat levert spectaculaire beelden op. Als u via de website klikt op een aanduiding, krijgt u informatie over het wrak dat daar ligt. Er is ook een zoekmachine waarmee u een bepaald wrak kunt opzoeken.